ID Academy

Ud over at vi kan beskrive meditation som en metode eller meditationsteknik, kan vi også forstå meditation som en tilstand eller en måde at "VÆRE" på.

Når vi "ER" os selv i dybeste forstand, er vi i meditation. Vores essentielle værenskerne er i harmoni med sig selv, er intenst til stede i nuet, og ved ordløst af sig selv. Dvs. at vi er hvilende, vågent til stede i øjeblikket med et minimum af tanker, med hjertet og sanserne åbne og med en ren erkendelse af os selv uden analyse, tanker eller begreber.

Når vi er i meditation, er vi hjemme i os selv, i balance, og bevidstheden er åben, lysvågen, rummelig og empatisk.
Vi kunne beskrive det som vores oprindelige eller "højere selv". Meditation sådan som jeg forstår det, er en regulær bevidsthedsudvidelse.

Meditation, - noget andet end trance

Mange mennesker forveksler meditation med trance, men hypnotiske trancetilstande er noget andet end egentlig meditation. Uanset hvor healinde og regenererende en trancetilstand eller dybdeafspænding måtte være, så er det ikke det samme som en meditativ tilstand.

Når vi hensættes i en lækker "lyserød" sindstilstand, dagdrømmer eller visualiserer, er der med andre ord ikke nødvendigvis tale om egentlig meditation. -

Healingstrancer, fantasirejser og visualiseringer mv. kan være uendeligt værdifulde og gode for både krop og sjæl, men det er ikke meditation, sådan som jeg definerer ordet. - Jeg er selvfølgelig opmærksom på, at jeg ikke har patent på brugen af ordet meditation, men jeg vil gerne forklare min forståelse af, hvad meditation er, så vi i denne sammenhæng forstår det samme ved ordet.

Meditation, - en tilstand af højere bevidsthed

En meditativ tilstand, sådan som jeg forstår det, er forbundet med højere grader af vågenhed og erkendelse. Hvis vi vil erkende livets mere subtile dimensioner og "mystiske skønhed", skal der ekstra blus på bevidsthedslyset, og det kræver en anden slags meditationsmetodeeller proces end hypnose eller dybdeafspænding.

Gå tilbage til forsiden af Institut for Meditation ved at klikke herÅben video på YouTube