ID Academy

Når vi bruger ordet meditation, refererer vi enten til en meditationsmetode eller til en bestemt meditativ sindstilstand. Med andre ord kan vi både "meditere" og befinde os i en "tilstand af meditation".

Her vil jeg først fokusere på meditation som metode eller proces, og herefter vil jeg forklare, hvordan vi også kan forstå meditation som en bevidsthedstilstand.

Når vi "praktiserer meditation", gør vi noget konkret med vores sind og krop, som får os til at slappe af, finde indre ro og til at få kontakt med nogle indre ressourcer, som vi måske ellers ikke har adgang til i det daglige.

Og når vi taler om meditation som teknik eller metode, er der heldigvis uendeligt mange forskellige måder at meditere på. I princippet er der en meditationsmetode til ethvert temperament, gemyt eller menneskeligt udviklingstrin.
Lad mig nævne nogle af de mest anvendte meditationsteknikker i dag:

Mindfulness meditation

Nogle mennesker praktiserer f.eks. mindfulness meditation, dvs. at de lader opmærksomheden hvile på åndedrættet og lader tanker og følelser passere forbi som skyer på den indre himmel. Mindfulness foregår typisk, mens man sidder i en afslappet siddestilling med rank ryg og med lukkede eller halvåbne øjne.

Mindfulness er, hvad vi indenfor ID meditation kalder for fuld opmærksomhed eller neutral opmærksomhed.

Mindfulness er altså en integreret del af ID Meditation.

Mantra-meditation

andre mennesker mediterer ved at gentage et mantra, en slags lydord, som ikke har nogen egentlig mening, og på den måde får de sindets almindelige "støj" til at fade ud og give mulighed for en mere umiddelbar oplevelse af at være intenst og afslappet til stede i nuet.

Mantrameditation foregår typisk som en stille proces, hvor man gentager mantraet inde i sig selv, mens man i 20-40 minutter sidder afslappet med lukkede øjne.
I andre tilfælde siges mantraet højt, f.eks. i en fællesmeditation, hvor man gentager det samme mantra i en fælles rytme.

Meditation gennem jogging

Og andre igen får sindet til at tie stille ved f.eks. at løbe. På et tidspunkt, når kroppen er træt nok, og når man alligevel fortsætter med at løbe, bliver sindet stille, og selv om man løber, er der noget indeni, som ikke bevæger sig, men som er i harmoni.

Åndedrætsmeditation

Nogle mennesker mediterer ved at lave forskellige vejrtrækningsteknikker, som ilter hjernen og højner kroppens energiniveau. På den måde spændes kroppen af, og bevidstheden om nuet og om vores essentielle værenskerne forøges. -

Vi kunne sige, at åndedrætsmeditation fungerer efter princippet, at "jo mere strøm på batteriet, jo mere lys i lampen".

Der findes mange forskellige meditationsteknikker, som er baseret på åndedrættet. Nogle af dem er kraftfulde og dynamiske, mens andre er blide vejrtrækningsøvelser, som man f.eks. kombinerer med at tælle, med at gentage et mantra, eller med at praktisere mindfulness.

Lydmeditation

Andre igen lytter til bestemte lyde f.eks. fra klokker, tibetanske syngeskåle, strubesang eller andre lyde, der er designet til at påvirke sindet i retning af mindre mental aktivitet, og til at være mere umiddelbart til stede i sig selv og i nuet.

Binaural meditation

Endelig kan jeg nævne netop en speciel nutidig lydmeditation, som kaldes binaural meditation., Det er en moderne meditationsteknik, der gennem en bestemt lydteknik stimulerer hjernen til at producere de hjernebølger, som er forbundet med meditative bevidsthedstilstande.

MasterWaves Meditation, som jeg udviklede for nogle år siden, er et eksempel på binaural meditation.

- Bare for at nævne nogle få af de utallige meditationsteknikker, som er tilgængelige i vores tid.

Læs om meditation som en sindstilstand ved at klikke her.

Eller gå tilbage til hovedsiden for ID meditation ved at klikke her.Åben video på YouTube