ID Academy

Ud over at vi kan beskrive meditation som en metode eller meditationsteknik, kan vi også forstå meditation som en tilstand eller en måde at "VÆRE" på.

Når vi "ER" os selv i dybeste forstand, er vi i meditation. Vores essentielle værenskerne er i harmoni med sig selv, er intenst til stede i nuet, og ved ordløst af sig selv. Dvs. at vi er hvilende, vågent til stede i øjeblikket med et minimum af tanker, med hjertet og sanserne åbne og med en ren erkendelse af os selv uden analyse, tanker eller begreber.

Når vi er i meditation, er vi hjemme i os selv, i balance, og bevidstheden er åben, lysvågen, rummelig og empatisk.
Vi kunne beskrive det som vores oprindelige eller "højere selv". Meditation sådan som jeg forstår det, er en regulær bevidsthedsudvidelse.

Meditation, - noget andet end trance

Mange mennesker forveksler meditation med trance, men hypnotiske trancetilstande er noget andet end egentlig meditation. Uanset hvor healinde og regenererende en trancetilstand eller dybdeafspænding måtte være, så er det ikke det samme som en meditativ tilstand.

Når vi hensættes i en lækker "lyserød" sindstilstand, dagdrømmer eller visualiserer, er der med andre ord ikke nødvendigvis tale om egentlig meditation. -

Healingstrancer, fantasirejser og visualiseringer mv. kan være uendeligt værdifulde og gode for både krop og sjæl, men det er ikke meditation, sådan som jeg definerer ordet. - Jeg er selvfølgelig opmærksom på, at jeg ikke har patent på brugen af ordet meditation, men jeg vil gerne forklare min forståelse af, hvad meditation er, så vi i denne sammenhæng forstår det samme ved ordet.

Meditation, - en tilstand af højere bevidsthed

En meditativ tilstand, sådan som jeg forstår det, er forbundet med højere grader af vågenhed og erkendelse. Hvis vi vil erkende livets mere subtile dimensioner og "mystiske skønhed", skal der ekstra blus på bevidsthedslyset, og det kræver en anden slags meditationsmetodeeller proces end hypnose eller dybdeafspænding.

Gå tilbage til forsiden af Institut for Meditation ved at klikke her

Når vi bruger ordet meditation, refererer vi enten til en meditationsmetode eller til en bestemt meditativ sindstilstand. Med andre ord kan vi både "meditere" og befinde os i en "tilstand af meditation".

Her vil jeg først fokusere på meditation som metode eller proces, og herefter vil jeg forklare, hvordan vi også kan forstå meditation som en bevidsthedstilstand.

Når vi "praktiserer meditation", gør vi noget konkret med vores sind og krop, som får os til at slappe af, finde indre ro og til at få kontakt med nogle indre ressourcer, som vi måske ellers ikke har adgang til i det daglige.

Og når vi taler om meditation som teknik eller metode, er der heldigvis uendeligt mange forskellige måder at meditere på. I princippet er der en meditationsmetode til ethvert temperament, gemyt eller menneskeligt udviklingstrin.
Lad mig nævne nogle af de mest anvendte meditationsteknikker i dag:

Mindfulness meditation

Nogle mennesker praktiserer f.eks. mindfulness meditation, dvs. at de lader opmærksomheden hvile på åndedrættet og lader tanker og følelser passere forbi som skyer på den indre himmel. Mindfulness foregår typisk, mens man sidder i en afslappet siddestilling med rank ryg og med lukkede eller halvåbne øjne.

Mindfulness er, hvad vi indenfor ID meditation kalder for fuld opmærksomhed eller neutral opmærksomhed.

Mindfulness er altså en integreret del af ID Meditation.

Mantra-meditation

andre mennesker mediterer ved at gentage et mantra, en slags lydord, som ikke har nogen egentlig mening, og på den måde får de sindets almindelige "støj" til at fade ud og give mulighed for en mere umiddelbar oplevelse af at være intenst og afslappet til stede i nuet.

Mantrameditation foregår typisk som en stille proces, hvor man gentager mantraet inde i sig selv, mens man i 20-40 minutter sidder afslappet med lukkede øjne.
I andre tilfælde siges mantraet højt, f.eks. i en fællesmeditation, hvor man gentager det samme mantra i en fælles rytme.

Meditation gennem jogging

Og andre igen får sindet til at tie stille ved f.eks. at løbe. På et tidspunkt, når kroppen er træt nok, og når man alligevel fortsætter med at løbe, bliver sindet stille, og selv om man løber, er der noget indeni, som ikke bevæger sig, men som er i harmoni.

Åndedrætsmeditation

Nogle mennesker mediterer ved at lave forskellige vejrtrækningsteknikker, som ilter hjernen og højner kroppens energiniveau. På den måde spændes kroppen af, og bevidstheden om nuet og om vores essentielle værenskerne forøges. -

Vi kunne sige, at åndedrætsmeditation fungerer efter princippet, at "jo mere strøm på batteriet, jo mere lys i lampen".

Der findes mange forskellige meditationsteknikker, som er baseret på åndedrættet. Nogle af dem er kraftfulde og dynamiske, mens andre er blide vejrtrækningsøvelser, som man f.eks. kombinerer med at tælle, med at gentage et mantra, eller med at praktisere mindfulness.

Lydmeditation

Andre igen lytter til bestemte lyde f.eks. fra klokker, tibetanske syngeskåle, strubesang eller andre lyde, der er designet til at påvirke sindet i retning af mindre mental aktivitet, og til at være mere umiddelbart til stede i sig selv og i nuet.

Binaural meditation

Endelig kan jeg nævne netop en speciel nutidig lydmeditation, som kaldes binaural meditation., Det er en moderne meditationsteknik, der gennem en bestemt lydteknik stimulerer hjernen til at producere de hjernebølger, som er forbundet med meditative bevidsthedstilstande.

MasterWaves Meditation, som jeg udviklede for nogle år siden, er et eksempel på binaural meditation.

- Bare for at nævne nogle få af de utallige meditationsteknikker, som er tilgængelige i vores tid.

Læs om meditation som en sindstilstand ved at klikke her.

Eller gå tilbage til hovedsiden for ID meditation ved at klikke her.Åben video på YouTube